Συμμετοχή στην ημερίδα επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη 18-1-2019

Το σχολείο συμμετείχε στην ημερίδα επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε στις 18-1-2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Ζαπράνης Ανέστης ΠΕ 80 Οικονομικών

Τσόγκα Μαρία ΠΕ 01 Θεολόγων

Τάζογλου Μελπομένη ΠΕ 02 Φιλολόγων

Χάμου Κωνσταντίνα ΠΕ 01 Φιλολόγων

Κουρσιούμης Σταμάτιος ΠΕ 01 Φιλολόγων

Καμπάνταης Κωνσταντίνος ΠΕ 80 Οικονομικών